SK KELULUSAN DDMT (MICROSOFT TEAMS) MN 2019
KEPUTUSAN
KETUA UMUM MATEMATIKA NUSANTARA
Nomor : 01/ 014 MN/IV/2019

TENTANG
KELULUSAN PESERTA DIKLAT DARING MICROSOFT TEAMS (DDMT)
TAHUN 2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 
Ketua Umum Matematika Nusantara :

Menimbang       :           Bahwa proses Diklat Daring Microsoft Teams (DDMT) merupakan salah satu program Matematika Nusantara.

Mengingat
:
1.      Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Matematika Nusantara.
2.      Program Kerja Matematika Nusantara periode 2016 – 2021.
3.      Program Kerja Bidang Program, Perencanaan dan Pengembangan.
4.      Program Peningkatan Mutu guru.

Memperhatikan
:
a.       Hasil pembimbingan dan penilaian proses oleh Mentor/Fasilitator tanggal 26 Februari s.d 11 Maret 2019 (pola 34 JP).
b.      Hasil Rapat Pleno kelulusan dan evaluasi program dari Panitia Pelaksana Diklat Daring Microsoft Teams (DDMT)  tertanggal 25 April 2019.

MEMUTUSKAN
Menetapkan    :
Pertama           :    Nama-nama peserta berikut sebagai Peserta yang LULUS pada kegiatan Diklat Daring Microsoft Teams (DDMT) dari 26 Februari s.d 11 Maret 2019                       (pola 34 JP).
Kedua             :    Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ketiga             :    Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
                                                                                   Ditetapkan di  : Yogyakarta
                                                                                   Pada tanggal   : 29 April 2019      
                                                                                   Ketua Umum

                                                                                   Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd
                                                                                   MN.16.000001
Tembusan:
1.   Pengawas Pusat Matematika Nusantara
2.   Yang bersangkutan
3.   Arsip.SK KELULUSAN DDMT (MICROSOFT TEAMS) MN 2019 SK KELULUSAN DDMT (MICROSOFT TEAMS) MN 2019 Reviewed by Matematika Nusantara on 10.02 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Laman Portal Matematika Nusantara

Diberdayakan oleh Blogger.