SK KELULUSAN DDEM BATCH 2 MN 2019
KEPUTUSAN
KETUA UMUM MATEMATIKA NUSANTARA
Nomor : 01/ 011 MN/IV/2019

TENTANG
KELULUSAN PESERTA DIKLAT DARING E-MODUL BATCH 2
TAHUN 2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 
Ketua Umum Matematika Nusantara :

Menimbang       :           Bahwa proses Diklat Daring e-Modul (DDeM) Batch 2 merupakan salah satu program Matematika Nusantara.

Mengingat
:
1.      Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Matematika Nusantara.
2.      Program Kerja Matematika Nusantara periode 2016 – 2021.
3.      Program Kerja Bidang Program, Perencanaan dan Pengembangan.
4.      Program Peningkatan Mutu guru.

Memperhatikan
:
a.       Hasil pembimbingan dan penilaian proses oleh Mentor/Fasilitator tanggal 26 Februari s.d 11 Maret 2019 (pola 34 JP).
b.      Hasil Rapat Pleno kelulusan dan evaluasi program dari Panitia Pelaksana Diklat Daring e-Modul tertanggal 18 April 2019.

MEMUTUSKAN
Menetapkan    :
Pertama           :    Nama-nama peserta berikut sebagai Peserta yang LULUS pada kegiatan Diklat Daring e-Modul (DDEM) Bathc 2 dari 26 Februari s.d 11 Maret 2019 (pola 34 JP).
Kedua             :    Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ketiga             :    Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
                                                                                   Ditetapkan di  : Yogyakarta
                                                                                   Pada tanggal   : 20 April 2019      
                                                                                   Ketua Umum

                                                                                   Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd
                                                                                   MN.16.000001
Tembusan:
1.   Pengawas Pusat Matematika Nusantara
2.   Yang bersangkutan
3.   Arsip.


SK KELULUSAN DDEM BATCH 2 MN 2019 SK KELULUSAN DDEM BATCH 2 MN 2019 Reviewed by Matematika Nusantara on 21.51 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Laman Portal Matematika Nusantara

Diberdayakan oleh Blogger.