KELULUSAN PESERTA DIKLAT DARING GOOGLE CLASSROOM DAN QUIZIZZ (DDGCQ)KEPUTUSAN
KETUA UMUM MATEMATIKA NUSANTARA
Nomor : 01/025 MN/XI/2019

TENTANG
KELULUSAN PESERTA DIKLAT DARING GOOGLE CLASSROOM DAN QUIZIZZ (DDGCQ)
TAHUN 2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 
Ketua Umum Matematika Nusantara :

Menimbang       :           Bahwa proses Diklat Daring Google Classroom dan Quizizz (DDGCQ) merupakan salah satu program Matematika Nusantara.

Mengingat
:
1.      Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Matematika Nusantara.
2.      Program Kerja Matematika Nusantara periode 2016 – 2021.
3.      Program Kerja Bidang Program, Perencanaan dan Pengembangan.
4.      Program Peningkatan Mutu guru.

Memperhatikan
:
a.       Hasil pembimbingan dan penilaian proses oleh Mentor/Fasilitator tanggal 12 - 22 November 2019 (pola 32 JP).
b.      Hasil Rapat Pleno kelulusan dan evaluasi program dari Panitia Pelaksana Diklat Daring Google Classroom dan Quizizz (DDGCQ) tertanggal 25 November 2019.

MEMUTUSKAN
Menetapkan    :
Pertama           :    Nama-nama peserta berikut sebagai Peserta yang LULUS pada kegiatan Diklat Daring Google Classroom dan Quizizz (DDGCQ) dari 12 - 22 November 2019 (pola 32 JP).
Kedua             :    Dengan ditetapkannya surat kelulusan ini maka surat kelulusan nomor : 01/023 MN/XI/2019 dan sertifikat nomor : 01/024 MN/XI/2019 dinyatakan tidak berlaku.
Ketiga             :    Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat         :    Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
                                                                                  
                                                                                   Ditetapkan di  : Yogyakarta
                                                                                   Pada tanggal   : 28 November 2019      
                                                                                   Ketua Umum

                                                                                   Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd
                                                                                   MN.16.000001
Tembusan:
1.   Pengawas Pusat Matematika Nusantara

2.   Yang bersangkutanSertifikat dapat diunduh melalui link berikut:https://drive.google.com/drive/folders/1QMli04Mlg8TDlnHWyg8N4s8GAwQLKvRJ?usp=sharing

KELULUSAN PESERTA DIKLAT DARING GOOGLE CLASSROOM DAN QUIZIZZ (DDGCQ) KELULUSAN PESERTA DIKLAT DARING GOOGLE CLASSROOM DAN QUIZIZZ (DDGCQ) Reviewed by Matematika Nusantara on 23.16 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Laman Portal Matematika Nusantara

Diberdayakan oleh Blogger.