KELULUSAN DIKLAT DARING PENELITIAN TINDAKAN KELAS (DDPTK 2018)

KEPUTUSAN
KETUA UMUM MATEMATIKA NUSANTARA
Nomor : 01/ 050 MN/XI/2018

TENTANG
KELULUSAN PESERTA DIKLAT DARING PENELITIAN TINDAKAN KELAS
TAHUN 2018

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 
Ketua Umum Matematika Nusantara :

Menimbang       :           Bahwa proses Diklat Daring Penelitian Tindakan Kelas (DDPTK) Pola In-On-In merupakan salah satu program Matematika Nusantara.

Mengingat
:
1.      Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Matematika Nusantara.
2.      Program Kerja Matematika Nusantara periode 2016 – 2021.
3.      Program Kerja Bidang Program, Perencanaan dan Pengembangan.
4.      Program Peningkatan Mutu guru.

Memperhatikan
:
a.       Hasil pembimbingan dan penilaian proses oleh Mentor/Fasilitator tanggal 2 Mei s.d 2 November 2018.
b.      Hasil Rapat Pleno kelulusan dan evaluasi program dari Panitia Pelaksana Diklat Daring Penelitian Tindakan Kelas (DDPTK) tertanggal 28 November 2018.

MEMUTUSKAN
Menetapkan    :
Pertama           :    Nama-nama peserta berikut sebagai Peserta yang LULUS pada kegiatan Diklat Daring Penelitian Tindakan Kelas (DDPTK) dari tanggal  2 Mei s.d 2 Nopember 2018 Pola 60 JP.
Kedua             :    Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ketiga             :    Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
                                                                                   Ditetapkan di  : Yogyakarta
                                                                                   Pada tanggal   : 30 November 2018      
                                                                                   Ketua Umum

                                                                                   Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd
                                                                                   MN.16.000001
Tembusan:
1.   Pengawas Pusat Matematika Nusantara
2.   Yang bersangkutan
3.   Arsip.
KELULUSAN DIKLAT DARING PENELITIAN TINDAKAN KELAS (DDPTK 2018) KELULUSAN DIKLAT DARING PENELITIAN TINDAKAN KELAS (DDPTK 2018) Reviewed by Matematika Nusantara on 13.46 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Laman Portal Matematika Nusantara

Diberdayakan oleh Blogger.