KELULUSAN PESERTA DIKLAT DARING GIMP (DDGIMP) TAHUN 2017


KEPUTUSAN
KETUA UMUM MATEMATIKA NUSANTARA
Nomor : 01/ 044 MN/I/2018

TENTANG
KELULUSAN PESERTA DIKLAT DARING GIMP (DDGIMP)
TAHUN 2017

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 
Ketua Umum Matematika Nusantara :

Menimbang       :           Bahwa proses Diklat Daring GIMP (DDGIMP) merupakan salah satu program Matematika Nusantara.

Mengingat
:
1.     Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Matematika Nusantara.
2.     Program Kerja Matematika Nusantara periode 2016 – 2021.
3.     Program Kerja Bidang Program, Perencanaan dan Pengembangan.
4.     Program Peningkatan Mutu guru.

Memperhatikan
:
a.      Hasil Rapat Pleno I kelulusan dan evaluasi program dari Panitia Pelaksana Diklat Daring GIMP (DDGIMP) tertanggal 15 Desember 2017.
b.     Hasil Rapat Pleno II kelulusan dan evaluasi program dari Panitia Pelaksana Diklat Daring GIMP (DDGIMP) tertanggal 3 Januari 2018.

MEMUTUSKAN
Menetapkan    :
Pertama          :    Nama-nama peserta berikut sebagai Peserta yang LULUS pada kegiatan Diklat Daring GIMP (DDGIMP) dari tanggal  11 s.d 25 Nopember 2017 pola                 30 JP.
Kedua             :    Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ketiga             :    Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
                                                                                   Ditetapkan di  : Yogyakarta
                                                                                   Pada tanggal   : 8 Januari 2018      
                                                                                   Ketua Umum

                                                                                   Moch. Fatkoer Rohman, S.Pd
                                                                                   MN.16.000001
Tembusan:
1.   Pengawas Pusat Matematika Nusantara
2.   Yang bersangkutan
3.   Arsip.


KELULUSAN PESERTA DIKLAT DARING GIMP (DDGIMP) TAHUN 2017 KELULUSAN PESERTA DIKLAT DARING GIMP (DDGIMP)  TAHUN 2017 Reviewed by Matematika Nusantara on 01.08 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Laman Portal Matematika Nusantara

Diberdayakan oleh Blogger.